NASI SOLIŚCI
NASI SOLIŚCI, czyli instrumentaliści na co dzień tworzący zespół Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej w roli solistów.