INAUGURACJA ROKU BRONISŁAWA HUBERMANA
Uroczysty koncert inaugurujący Rok Bronisława Hubermana w związku z 75. rocznicą śmierci i 140. rocznicą urodzin Patrona Filharmonii Częstochowskiej.